TR-CV
16 Eylül 2022


T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliği

erkek-silüet.jpg

Adı Soyadı

Ahmet UZEL

Doğum Yeri / Yılı

KULU / 01.10.1962

Hekimin Branşı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Mezun Olduğu Okul / Yıl

( Hekimin Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Eğitim Gördükleri Tıp Fakülteleri ile Mezuniyet Yılları )

1 ) ANKARA TIP FAKÜLTESİ – 01.08.1990

2 ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ – 08.02.1997

Çalıştığı Kurumlar

1- Kahramanmaraş Geben Sağlık Ocağı

2- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

3- Taşköprü Devlet Hastanesi

4- Kastamonu Şerife Bacı Kadın Hast.ve Doğum Hastanesi

5- Kastamonu Devlet Hastanesi

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler

---

Yabancı Diller

İngilizce ve Almanca

Bilimsel Çalışmalar / Yayınlar

---