TR-CV
19 Nisan 2022

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliği

bayan-silüet.jpg

Adı Soyadı

Güler Gülsen ERSOY

Doğum Yeri / Yılı

19.05.1973 Samsun / Vezirköprü

Hekimin Branşı

Kalp ve Damar Cerrahisi

Mezun Olduğu Okul / Yıl

( Hekimin Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Eğitim Gördükleri Tıp Fakülteleri ile Mezuniyet Yılları )

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990- 1996 eğitim

1999-2005 yılı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlık eğitimi

Çalıştığı Kurumlar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990- 1996 eğitim

1996-1999 yılları Kastamonu Devrekani merkez sağlık ocağı

1999-2005 yılı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlık eğitimi

2005 yılı Karabük Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanı

2005 - günümüze Kastamonu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler

---

Yabancı Diller

İngilizce

Bilimsel Çalışmalar / Yayınlar

---