TR-CV
19 Nisan 2022

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliği

erkek-silüet.jpg

Adı Soyadı

Erdem BULUT

Doğum Yeri / Yılı

Yüksekova / 1984

Hekimin Branşı

Biyokimya

Mezun Olduğu Okul / Yıl

( Hekimin Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Eğitim Gördükleri Tıp Fakülteleri ile Mezuniyet Yılları )

Gazi Üniv. Tıp Fakültesi 2010

Dışkapı Yıldırım Beyazı E.A.H. (Uzmanlık) 2015

Çalıştığı Kurumlar

Kars Arpaçay TSM

Dışkapı Yıldırım Beyazı E.A.H.

Kastamonu Devlet Hast.

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler

---

Yabancı Diller

İngilizce

Bilimsel Çalışmalar / Yayınlar

---