Staj Başvuruları
03 Şubat 2023

Bilimsel Araştırma.jpg

 

STAJ BAŞVURU EVRAKLARI

Kariyer Kapısı Çevrimiçi Platformu üzerinden başvurarak, başvuruları onaylanan stajyer öğrencilerin, staj başvurusu sırasında aşağıdaki evrakları staj başlangıç süresinden 1 hafta önce kuruma teslim etmesi gerekmektedir:

1.         Öğrenci Dilekçesi (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız)

2.         Kimlik Kartı Fotokopisi

3.         SGK İşe Giriş Bildirgesi (Zorunluluk Belgesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sigortasına dair belge, Üniversiteden alınan)

4.         İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarından alınan Tek Hekim Raporu

5.         Staj Esnasında Uyulması Gereken Kurallar İle İlgili Taahhütname. (İndirmek için tıklayınız)

6.         Staj Başvuru Formu Aslı (Fotoğraflı, 3 Adet, Üniversiteden alınan) "Kariyer Kapısı Müracaatlarında Zorunlu Değildir."

7.         Staj Sözleşmesi Aslı (3 Adet, Üniversiteden alınan)

8.         İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası ya da İş Güvenliği eğitimi aldığına dair yazı (Üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği dersi alan öğrenciler ilgili dersi aldıklarına dair belgeyi üniversitelerinden temin edeceklerdir. Eğer öğrenciler Üniversitede ilgili dersi almamışlarsa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası vermeye yetkili kurumdan belgeyi temin edeceklerdir.)

Stajyer öğrencilerin forma rengi; Alt ve üst lacivert ya da alt lacivert üst beyaz forma olması gerekmektedir. Öğrenci kimlik kartları görünür yerde takılı vaziyette olmalıdır. ATT öğrencileri standart mevcut kıyafetlerini, sekreterlik öğrencileri ise beyaz önlüklerini giyerler.

STAJ / DERS UYGULAMALARI / MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİ ESNASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1.         İşyerinin şartlarına, çalışma düzenine, eğitici personelin kural ve direktiflerine uyulması gerekmektedir.

2.   Sağlık tesisince belirlenen giriş ve çıkış saatlerine riayet edilecektir.(08.00-16.00). Sabah imzadan hemen sonra birimlerine geçmeleri gerekmektedir. Bu saatler arasında hastane sınırları içerisinde olmaları gerekmektedir.

3.         Yemek saati 12.30 ve sonrası için -1. kattaki yemekhaneyi kullanmaları gerekmektedir.

4.         Öğrencilerin nöbete kalmaları uygun değildir.

5.         Öğrencilerin kimlik kartlarının görünür yerde takılı olması, bayan öğrencilerin saçlarının toplu olması, alyans ve saat dışında takı olmaması, uzun tırnak ve oje olmaması uygundur. Erkek öğrenciler için bıyık ve sakal bakımının yapılmış olması gerekmektedir.

6.         Hırka rengi siyah, beyaz ya da lacivert olmalıdır. Spor ayakkabı rengi siyah, beyaz ya da lacivert olmalıdır. Terlik giyilmemesi gerekmektedir.

7.         Belirlenen forma rengi dışında renkli formalar giyilmemelidir.

8.         Kurum tarafından kendisinden istenen staj başvurusu ile ilgili bilgi ve evrakları zamanında, eksiksiz ve doğru olarak kuruma 1 (bir) hafta önceden teslim edilecektir.

9.         İş yeri stajına düzenli olarak ve kesintisiz devam edilecektir. Mazeretsiz olarak 3 (üç) iş günü staja gelmeyenler Fakülte Dekanlığına bildirilir.

10.   Rotasyonda belirtilen tarih ve kliniklere göre staj yapılması gerekmektedir. Koordinatör Eğitim Görevlisi ve Hastane Öğrenci İşlerinin bilgisi olmadan yer değişikliği yapılmayacaktır. Tespit edilmesi halinde işlem başlatılacaktır.

11.      Öğrenciler hastalara, hastane personeline ve birbirlerine karşı uygun tavır ve tutum içerisinde olmalıdırlar.

12.      İş kazası olması durumunda en geç 1 saat içerisinde Birim Sorumlusuna ve Hastane Öğrenci İşlerine bildirilecektir.

13.      İşyerine ait özel bilgiler gizlilik kanunu sebebiyle üçüncü şahıslara iletilmeyecektir. (Resim, video v.b).

14.      Sendikal faaliyetlerde bulunulmayacaktır.

15.      Pandemi süreci kapsamında mevzuat ve idarece belirlenmiş kurallara uyulacaktır.

16.      Günümüz koşullarında Covid-19 ile ilgili olarak yaşanması muhtemel sorunlar da dâhil olmak üzere bu süreçte doğabilecek her türlü sorumluluğun şahsınıza ait olacak. Kurumunuz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

 

Adres:

KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kuzeykent M. Cankat S. No:4 Zemin Kat

Öğrenci İşleri Birimi

Merkez – KASTAMONU

İletişim:

Tel: 0366 214 10 53 Dâhili: 1920

Web Adresi:

https://kastamonueah.saglik.gov.tr/