Fizyoterapistlerimiz
22 Aralık 2021

T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliği

erkek-silüet-calısan.jpg

Adı Soyadı

Özgür Bektaş

Doğum Yeri / Yılı

Ulubey/1983

Branşı

Fizyoterapist

Mezun Olduğu Okul / Yıl:

( Hekimin Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Eğitim Gördükleri Tıp Fakülteleri ile Mezuniyet Yılları )

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/2006

Çalıştığı Kurumlar

Höxter Asklepios Weserbergland Klinik

Holzminden Agaplesion Evangelisches Krankenhaus

Özel Yeni Vizyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

TSK Sağlık Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

İşte Hayat Evde Bakım Şirketi

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Komutanlığı (Askerlik Görevi)

Özel Hasvak Huzurevi

Yapmış Olduğu Özellikli İş veya İşlemler

Matrix-Rhytmus-Therapie Kursu

CP’de Multidisipliner Yaklaşımlar ve Güncel gelişmeler

1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Fizyoterapistler için Radyoloji Kursu

Sporda Lumbal Bölge Yaralanmalarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

Kinesiotaping  KT1 Kursu

Pediatrik Bobath Semineri (basic)

Lumbal,Servikal ve Torakal Bölge Mobilizasyon ve Manipulasyon Kursu

Fonksiyonel Osteopati 1 Kursu

Alt Ekstremite Ortopedik ve Sporcu Yaralanmaları Kursu

13. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu

5. ve 6. International Eurasian Educational Research Congress.

Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Bilimsel Çalışmalar / Yayınlar

Bektaş Ö. Fiziksel Özürlü Çocuğa Bakım Verenlerde Ergoterapi Programının Etkilerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü, 2010, Basılı Tez

 

Bektaş Ö.,Cerrahoğlu. B., Erçetin M. Hemiparetik Serebral Palsi’li Bir Olguda Kinesiotaping Uygulamasının Uzun Dönemde El Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi, 13. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010. Hatay. Poster Sunumu

 

Cerrahoğlu B., Bektaş Ö., Erçetin M. Myelomeningosel’li Bir Olguda Uzun Süreli Uygulanan Rehabilitasyon Programının Etkisi. 13. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010. Hatay. Poster Sunumu

 

Erçetin M., Bektaş Ö., Cerrahoğlu B., Karayazgan S. Serebral Palsi’li Çocukların Kaba Motor Seviyeleriyle Denge Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 13. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010. Hatay. Poster Sunumu

 

Sinem Kars, Özgür Bektaş, Gökçen Akyürek. Anne Baba Tutumunun çocuğun Duygu Düzenleme ve İyilik Haline Etkisinin İncelenmesi. 5. International Eurasian Educational Research Congress. 02-05 Mayıs 2018. Antalya. Sözel Bildiri Sunumu

 

Sinem Kars, Özgür Bektaş, Gökçen Akyürek. Duygu Düzenleme, Çtışma Çözme Becerileri ve Okumaya Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 5. International Eurasian Educational Research Congress. 02-05 Mayıs 2018. Antalya. Sözel Bildiri Sunumu

 

Sinem KARS, Özgür BEKTAŞ, Gökçen AKYÜREK. Ergenlerde Anne-Baba Tutumunun Duygu Düzenleme ve İyilik Haline Etkisinin İncelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 02.02.2019. Cilt 7, Sayı 2, Sayfa 97-104.

 

Özgür Bektaş, Gökçen Akyürek. Mesleki Canlılık: Sağlık ve Eğitim Çalışanları Örneği. 6. International Eurasian Educational Research Congress. 19-22 Haziran 2019. Ankara. Sözel Bildiri Sunumu.

 

Gökçen Akyürek, Özgür Bektaş.İlkokul Öğrencilerinde Problem Çözme ve Karar Verme Becerilerinin Üst Biliş Dinleme Becerisi İle İlişkisinin İncelenmesi. 6. International Eurasian Educational Research Congress. 19-22 Haziran 2019. Ankara. Sözel Bildiri Sunumu.