2020 Öz Değerlendirme
07 Ocak 2021

2020 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı

03.03.2020 günü, saat 14:30’ da hastanemiz Eğitim Salonunda “2020 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı” yapılarak;

Denetim ekibi üyelerine;

·         SKS Ver 5.1 Hakkında Bilgilendirme

·         SKS de İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Kavramı

·         Değerlendiricilerin Değerlendirmelerde Dikkat Edeceği Hususlar Hakkında Bilgilendirme

·         İç Tektik ( Öz Değerlendirme ) de Düzenlenmesi Gereken Evraklar Hakkında Bilgilendirme yapılmıştır.


Öz Değerlendirme_2020_01.JPG

Öz Değerlendirme_2020_02.JPG

Öz Değerlendirme_2020_03.JPG

2020 İç Tetkik / Öz Değerlendirmeleri

Sağlıkta Kalite Standartları gereği her yıl yapılması gereken İç Tetkikler ( Öz Değerlendirme) 2020 yılı için 02.03.2020 - 31.03.2020 tarihleri arasında planlanmıştır.

Değerlendirilecek Standartlar, Planlanan Değerlendirme Tarih ve Saatleri ile Değerlendiricilerin isimlerinin yer aldığı "2020 SKS İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Planı"nı aşağıdaki linki tıklayarak görebilirsiniz.


2020 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme )_Ustyazi.pdf
2020 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Planı.pdf

 • Öz Değerlendirme_2020_01.JPG
 • Öz Değerlendirme_2020_02.JPG
 • Öz Değerlendirme_2020_03.JPG

 

SKS Hastane (Sürüm 6) Seti Yayınlanması ve 2020 yılı Öz Değerlendirmelerinin İptal Edilerek İleri Tarihe Ertelenmesi

T.C. Sağlık Bakanlığı - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 14.03.2020 tarih ve 64047795.041.02.E.474 sayılı Makam Onayı ile SKS Hastane (Sürüm 6) Seti yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

27/02/2020 tarih ve 59416990-050.99-28 sayılı yazı ile hastanemizde daha önce planlanan "2020 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme )" leri SKS Hastane (Sürüm 6) Seti’ nin yürürlüğe girmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

SKS Hastane (Sürüm 6) Setine uyum çalışmalarının tamamlanarak, 2020 yılı Öz Değerlendirmelerinin SKS Hastane (Sürüm 6) Setine göre ileri bir tarihte Başhekimliğimizce planlanacak takvime göre yapılacaktır.


Başhekimlik Makamı’ nın 18/03/2020 tarih ve 59416990-050.99-30 sayılı 2020 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) leri iptal yazısı
SKS Hastane (Sürüm 6) Seti Yayınlandı...

2020 İç Tetkik / Öz Değerlendirmeleri

T.C. Sağlık Bakanlığı - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı'nın 07/12/2020 gün ve 26325996-010.09-325 sayılı yazısı gereği;

“SKS Hastane, SKS ADSH ve SKS 112 Acil Sağlık Hizmetleri setlerine göre ilgili kuruluşlarda uygulanmakta olan tatbikatların ertelenmesi, öz değerlendirmelerin ise ekte belirtilen çalışan güvenliğine esas standartlar ile sınırlandırılması, öz değerlendirmeler sırasında tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

SKS Diyaliz setine tabi olan müstakil diyaliz merkezlerinde ise tatbikat ve öz değerlendirmelerin ilgili setin tamamını kapsayacak şekilde yapılması hususunda" gereğinin yapılması istenmiştir.”

Hastanemizde daha önce iptal edilen 2020 İç Tetkik (Öz Değerlendirme) leri, 28.12.2020 ve 29.12.2020 tarihlerinde 2020 YILI KASTAMONU EAH ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI ve SKS 2020 Öz Değerlendirme Standartları doğrultusunda yapılacaktır.

Başhekimlik Makamının 2020 yılı Öz Değerlendirmesiyle ilgili 23.12.2020 tarihli üst yazıya, 2020 YILI KASTAMONU EAH ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI’ na ve SKS 2020 Öz Değerlendirme Standartlarına aşağıdaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.


2020 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme )_Ustyazı
2020 YILI KASTAMONU EAH ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
SKS 2020 Öz Değerlendirme Standartları.xlsx

 

2020 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı

25.12.2020 günü, saat 13:30’ da hastanemiz İdari Kat Toplantı Salonunda “2020 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı” yapılarak;

Denetim ekibi üyelerine;

·         SKS Ver 6 Hakkında Bilgilendirme

·         SKS de İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Kavramı

·         Değerlendiricilerin Değerlendirmelerde Dikkat Edeceği Hususlar Hakkında Bilgilendirme

·         İç Tektik ( Öz Değerlendirme ) de Düzenlenmesi Gereken Evraklar Hakkında Bilgilendirme yapılmıştır.

2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı

 

 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme ) Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı.jpeg

 

2020 İç Tetkik / Öz Değerlendirmeleri

Sağlıkta Kalite Standartları SKS - Sürüm 6 gereği 2020 yılı için planlanan İç Tetkik / Öz Değerlendirme, 28.12.2020 ve 29.12.2020 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

 

 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_01.JPG
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_02.JPG
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_03.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_04.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_05.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_06.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_07.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_08.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_09.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_10.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_11.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_12.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_13.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_14.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_15.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_16.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_17.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_18.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_19.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_20.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_21.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_22.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_23.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_24.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_25.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_26.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_27.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_28.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_29.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_30.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_31.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_32.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_33.jpeg
 • 2020 - 2 İç Tetkik ( Öz Değerlendirme_34.jpeg