2019 - 2020 SKS Hastane Değerlendirmesi
14 Haziran 2022

Hastanemizde 2019 - 2020 Yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi Yapıldı

T.C. Sağlık Bakanlığı / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı’ nca “2019 - 2020 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri” kapsamında; tüm kamu ve özel sektör hastaneleri SKS-Hastane Seti (Versiyon-5; Revizyon-01) esas alınarak değerlendirilmektedir.

“2019 - 2020 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri” kapsamında;

24.Ocak.2020 tarihinde Bakanlığımız SKS Değerlendirici Ekibi, hastanemiz üst yönetimi ve birim sorumlularının da katılımıyla açılış toplantısı yapılmıştır.

24.Ocak.2020 günü hastanemizin bütün birimleri Bakanlığımız SKS Değerlendirici Ekibince yerinde değerlendirilmiş ve aynı gün değerlendirmeler tamamlanmıştır.

Değerlendirme sonrasında Bakanlığımız SKS Değerlendirici Ekibi, hastanemiz üst yönetimi ve birim sorumlularıyla birlikte yapılan kapanış toplantısında;

Bakanlığımız SKS Değerlendirici Ekibi Lideri Ünal GÖKÇE, çalışanlarımıza ve üst yönetime kalite çalışmalarındaki öz verilerinden dolayı teşekkür etmiştir.

Başhekimimiz Op.Dr. Hasan Serdar BOZKURT, kapanış toplantısında Bakanlığımız SKS Değerlendirici Ekip Lideri ve üyelerine teşekkürlerini iletmiş ve kalite çalışmalarının artan bir tempoyla sürdürüleceğini dile getirmiştir.

Başhekimimiz Op.Dr. Hasan Serdar BOZKURT, birim sorumlularımız ve tüm çalışanlarımıza SKS kalite çalışmalarında göstermiş oldukları gayret ve öz veriden dolayı teşekkür etmiştir.


24.Ocak.2020 Bakanlığımız Değerlendirici Ekibinin Açılış Toplantısı Sunumu


2019 SKS Hastane Denetimi Açılış Toplantısı_01.JPG

2019 SKS Hastane Denetimi Açılış Toplantısı_02.JPG

2019 SKS Hastane Denetimi Açılış Toplantısı_03.JPG

24.Ocak.2020 Bakanlığımız Değerlendirici Ekibinin Kapanış Toplantısı


2019 SKS Hastane Denetimi Kapanış Toplantısı_01.JPG

2019 SKS Hastane Denetimi Kapanış Toplantısı_02.JPG

2019 SKS Hastane Denetimi Kapanış Toplantısı_03.JPG

2019 SKS Hastane Denetimi Kapanış Toplantısı_04.JPG