Cildiye Uzmanları

31 Ocak 2022
  • Uzm.Dr. Yaşar Güler DURNA İdari Sorumlu Hekim
  • Uzm.Dr.
  • 0.366.214 10 53 İç hat: --
  • Dr.Öğr.Üyesi Ümran ÖNER Eğitim Sorumlusu Hekim
  • Dr.Öğr.Üyesi
  • 0.366.214 10 53 İç hat: --
  • Dr.Öğr.Üyesi İrem GENÇ IŞIK
  • Dr.Öğr.Üyesi
  • 0.366.214 10 53 İç hat: --