Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları
13 Mayıs 2022

REFAKAT KURALLARI

1. Hasta odasında refakatçi olarak sadece 1 kişi kalabilecektir.

2. Refakatçiler güvenlik görevlisinden almış olduklarını refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır.

3. Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.

4. Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır.

5. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.

6. Refakatçi, tıbbi müdahaleler sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

7. Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.

8. Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekmektedir.

9. Refakatçiler hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır. Kullanılması durumunda gerekli cezai yaptırım uygulanacaktır.

10. Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

11. Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.

12. Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.

13. Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenecektir.

14. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden yararlanacaklardır.

15. Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verilecektir.

*Refakat kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.*

ZİYARETÇİ KURALLARI

1. Hastanemizde ziyaret saatlerimiz;  hafta içi ve hafta sonu: 13.00–14.00 ile 19.00–20.00 saatleri arasındadır.

2. Yoğun bakımların ziyaretçi saatleri hafta içi 13.00-13.30 saatleri arasıdır. Resmi tatil ve dini tatil günlerinde ziyaret saatleri yoğun bakım sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi tarafından belirlenen saatlerde uygulanacaktır. Belirlenen saatler hasta yakınlarına bildirilecektir.

3. Hastane düzeninin sağlanması açısından bu saatler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz.

4. Ziyarete 0 – 10 yaş arası çocuklar kabul edilmemektedir.

5. Ziyaretçiler tarafından hastalara dergi ve kitap gibi hediyeler getirilebilir.

6. Lütfen canlı çiçek, yiyecek getirmeyiniz

7. Kesinlikle sigara içmeyiniz.

8. Yataklara oturmayınız.

9. Ziyareti kısa süreli tutunuz.

10. Yerlere çöp atmayınız.

11. Görevlilerin talimatlarına uyunuz.

12. Olumlu ve olumsuz yönlerimizi Hasta Memnuniyeti Anket Formu’ nu doldurarak şikâyet ve öneri kutumuza atınız. Bir gün aynı hastanede hasta olarak yatacağınızı düşünerek hareket ediniz.

*Hastane kurallarına uyduğunuz için teşekkür ederiz.*

YOĞUN BAKIMLAR ZİYARETÇİ GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

1. Hastanemiz yoğun bakımına giriş için şifreli kapı ile sağlanır.

2. Yoğun bakım ünitesine giriş sınırlıdır. Görevli personeller ve ziyaret saatlerinde belirlenen sayıda ziyaretçi kabul edilir.

3. Ziyaretçilerimiz aşağıda belirlenen giriş kurallarına uygun olarak içeriye alınır.

4. Yoğun bakım ünitesine girişte galoş giyilmemektedir. Galoş giyilmesinin enfeksiyon yönünden bir yararı görülmemiştir. Ancak çok kirli (çamurlu, ıslak vb.) ayakkabı var ise galoş giyilebilir.

5. Yoğun bakımların ziyaretçi saatleri hafta içi 13.00-13.30 saatleri arasıdır. Resmi tatil ve dini tatil günlerinde ziyaret saatleri yoğun bakım sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi tarafından belirlenen saatlerde uygulanacaktır. Belirlenen saatler hasta yakınlarına bildirilecektir.

6. Hastalarımızın birinci derece yakınlarından bir kişiye ve beş dakika ziyaret için izin verilmektedir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir.

7. Girişte el antiseptiği ile eller mutlaka ovulur. İzolasyon odasına girişte el antiseptiği tekrar kullanılır.

8. Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

9. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarımızın yakınları tarafından ziyaretine hekimlerimiz karar vermektedir.

10. İzolasyon odasındaki hasta ile temas edecek ziyaretçiler izolasyonun kategorisine göre alınması gereken önlemlere uymalıdır. Bu önlemler hakkında bilgi, ilgili sağlık personeli tarafından verilir.

11. Viral hemorajik ateş tanısı veya kuşkusu olan ve aktif kanama olan hastanın odasına giren ziyaretçiler eldiven, sıvı geçirmez önlük giyer ve gözlük /siperlik ve maske takmalıdır.

12. Ciddi kanaması olan ileri evredeki hastalar için Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görülen ek korunma önlemleri alınır. (Enfeksiyon Kontrol Komite kararı ile eldiven, sıvı geçirmez önlük, gözlük /siperlik ve maske kullanımı uygun görülmüştür.)

13. Ateş, burun akıntısı, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

14. Çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan hasta hekiminin onayıyla enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastamızın çocukları ve kardeş çocukların (12 yaş üstü olan çocuklara) ziyaretine izin verilir.

15. Hasta bölümünden çıkışta bütün ekipmanlar galoş hariç bölüm çıkışında bulunan atık kutusuna atılır.

16. Galoş giyilmiş ise çıkış kapısında çıkartılarak atık kutusuna atılır.

17. Eller tekrar el antiseptiği ile ovulur. İstenmeyen temasla karşılaşılmışsa Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine bilgi verilir.

18. Yoğun bakım ünitesine yapılan ziyaretler sorumlu hemşire ve sorumlu hekim bilgisi ve onayı dâhilinde yapılmaktadır.

19. Adli vakaların yattığı durumlarda hekim onayı ile ziyaretler kabul edilir ve gerekli durumlarda ziyaretçi kabulü kısıtlanabilir.

20. Yoğun bakım ünitesinin müsait olmadığı durumlarda  ( ağır hastaya müdahale edilmesi gibi) ziyaretçi kabulü kısıtlanabilir.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ZİYARETÇİ GİRİŞ ÇIKIŞ KURALLARI

1. Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakımına giriş için şifreli kapı ile sağlanır.

2. Ziyaretçilerimiz aşağıda belirlenen giriş kurallarına uygun olarak içeriye alınır.

3. Yoğun bakım ünitesine girişte galoş giyilmemektedir. Galoş giyilmesinin enfeksiyon yönünden bir yararı görülmemiştir. Ancak çok kirli (çamurlu, ıslak vb.) ayakkabı var ise galoş giyilebilir.

4. Yoğun bakımların ziyaretçi saatleri hafta içi 13.00-13.30 saatleri arasıdır. Resmi tatil ve dini tatil günlerinde ziyaret saatleri yoğun bakım sorumlu hekimi ve sorumlu hemşiresi tarafından belirlenen saatlerde uygulanacaktır. Belirlenen saatler hasta yakınlarına bildirilecektir.

5. Ziyaret saati dışında ziyaretçi kabul edilmez.

6. Hastalarımızın birinci derece yakınlarından 1(bir)  kişiye ve 5 (beş) dakika ziyaret için izin verilmektedir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir.

7. Girişte el antiseptiği ile eller mutlaka ovulur. İzolasyon odasına girişte el antiseptiği tekrar kullanılır

8. Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

9. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarımızın yakınları tarafından ziyaretine hekimlerimiz karar vermektedir.

10. İzolasyon odasındaki hasta ile temas edecek ziyaretçiler izolasyonun kategorisine göre alınması gereken önlemlere uymalıdır. Bu önlemler hakkında bilgi, ilgili sağlık personeli tarafından verilir.

11. Viral hemorajik ateş tanısı veya kuşkusu olan ve aktif kanama olan hastanın odasına giren ziyaretçiler eldiven, sıvı geçirmez önlük giyer ve gözlük /siperlik ve cerrahi maske (aerosol oluşturacak entübasyon, aspirasyon, resusitasyon, bronkoskopi işlemi yapılacak ise N95) takmalıdır.

12. Ciddi kanaması olan ileri evredeki hastalar için Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından gerekli görülen ek korunma önlemleri alınır. (Enfeksiyon Kontrol Komite kararı ile eldiven, sıvı geçirmez önlük, gözlük /siperlik ve cerrahi maske kullanımı uygun görülmüştür.)

13. Ateş, burun akıntısı, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

14. Hasta bölümünden çıkışta bütün ekipmanlar galoş hariç bölüm çıkışında bulunan atık kutusuna atılır.

15. Galoş giyilmiş ise çıkış kapısında çıkartılarak atık kutusuna atılır.

16. Eller tekrar el antiseptiği ile ovulur. İstenmeyen temasla karşılaşılmışsa Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine bilgi verilir.

17. Yoğun bakım ünitesine yapılan ziyaretler sorumlu hemşire ve sorumlu hekim bilgisi ve onayı dâhilinde yapılmaktadır.

18. Adli vakaların yattığı durumlarda hekim onayı ile ziyaretler kabul edilir ve gerekli durumlarda ziyaretçi kabulü kısıtlanabilir.

19. Yoğun bakım ünitesinin müsait olmadığı durumlarda  ( ağır hastaya müdahale edilmesi gibi) ziyaretçi kabulü kısıtlanabilir.