Tarihçemiz
26 Ocak 2022

Tarihçe 1.jpg

YENİ HASTANE BİNAMIZ

Hastanemiz Eski Ek Bina 1 Yerleşkesi ile Eski Kuzeykent Semt Polikliniğindeki hizmetlerimiz 07.01.2017 tarihi itibariyle, Eski Ana Yerleşkemizdeki hizmetler ise 14.01.2017 tarihi itibariyle tamamen sonlandırılmıştır.

Yeni hastane binamız 17.01.2017 tarihinden itibaren “KASTAMONU DEVLET HASTANESİ” ismiyle, İlimiz Kuzeykent Mahallesi, Cankat Sokak No:4 Merkez-KASTAMONU adresindeki yeni yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır.

04.06.2020 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü' yle T.C. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü arasında Afiliasyon (Birlikte kullanım) Protokolü imzalanmıştır. Bu tarihten sonra hastanemiz “KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ” olarak faaliyetlerini sürdürecektir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz (TRSM) ise Saraçlar Mah. Yurt Sok. No: 4 (Eski Halk Sağlığı Laboratuvarı Binası) Merkez – KASTAMONU adresinde hizmet vermektedir.

Yeni Yerleşkemize ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezimize (TRSM) ait adres, iletişim, ulaşım ve harita bilgilerine hastanemiz web sayfasındaki İletişim kısmından ulaşabilirsiniz 


Tarihçe 1 KEAH.JPG


TARİHÇE

Eski Hastanemiz 4 farklı yerleşkede hizmet vermekteydi.

v    Eski Ana Yerleşke

v    Eski Ek Bina 1 Yerleşkesi

v    Eski Ek Bina 2 Yerleşkesi
v    Eski Kuzeykent Semt Polikliniği


 Memleket Hastanesi 1939 Yılı.png


Memleket Hastanesi İnşaatı - 1939

ESKİ ANA YERLEŞKE

Tarihçe 3.JPG

 

Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi 1939 yılında o dönemde Memleket Hastaneleri olarak adlandırılan yapılanma çerçevesinde 50 yataklı olarak toplum sağlığı ve sağlığın yükseltilmesi amacıyla Saraçlar Mahallesi’nde kurulmuştur.

Eski Ana yerleşkemizde kurulan ilk bina olan B Blok, hazineden ayrılan 24.731 m2 lik arsa üzerine yapılmıştır. 1939 yılında hizmete açılan bu blok 3 katlı olup toplam 2692 m2 kapalı alana sahipti.

1965 yılında bitirilen C Blok 4 katlı olup toplam 2860 m2 kapalı alana sahipti.

1975 yılında hizmete açılan D blok 2 katlı olup toplam 1236 m2 kapalı alana sahipti.

1980 yılında hizmete açılan E Blok 2 katlı olup 1036 m2 kapalı alana sahipti.

1986 yılında hizmete açılan A Blok 4 katlı olarak inşa edilmiş olup 4235 m2 kapalı alana sahipti. Ana idari hizmet birimlerimiz, polikliniklerimiz ve laboratuarlarımız bulunmakta idi. Şubat 2006'da kapasite artırımı amacıyla bu bloğa ekleme yapılmıştı.

1939 yılında Memleket Hastanesi olarak hizmete giren ana yerleşkedeki ilk binamıza (B Blok), 1965, 1975, 1980, 1986, 2006 yıllarında eklemeler yapılmıştı. 5 bloktan oluşan Ana Yerleşkedeki binalar koridorlar ile birbirine bağlanmıştı.

İlimizin ve bölgemizin zaman içinde artan sağlık hizmeti ihtiyacına cevap vermek amacıyla farklı tarihlerde inşa edilen bloklar, yapılan iyileştirme ve tadilatlar ile modern bir görünüme kavuşturulmaya çalışılmıştı.

2000 yılında Hastanemizin ismi Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda eski Sağlık  Bakanlarımızdan merhum Dr. Münif İslamoğlu’ nun adının eklenmesiyle “DR.MÜNİF İSLAMOĞLU KASTAMONU DEVLET HASTANESİ” olarak değiştirilmişti.

İlimiz Kuzeykent Mahallesi, Cankat Sokak No:4 Merkez-KASTAMONU adresindeki yeni yerleşkesinde“KASTAMONU DEVLET HASTANESİ” adıyla hizmete devam etmesi uygun görülmüştür. (06.01.2017 tarihli Bakanlık Makamı Onayıyla)


ESKİ EK BİNA 1 YERLEŞKESİ


Tarihçe 4.JPG

1975 yılında Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı SSK Kastamonu Hastanesi olarak inşa edilen hastane 6222 m2 lik kapalı alanda sahipti.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesi amacıyla 5283 sayılı “BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN” gereğince (19.01.2005 tarih ve 25705 Mükerrer Resmi Gazete’ de yayınmıştır.) SSK Kastamonu Hastanesi” 19.02.2005 tarihinde “SB Kastamonu Şerife Bacı Devlet Hastanesi” adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu’ ndan Sağlık Bakanlığı’ na devredilmişti.

19.02.2005 tarihinden itibaren devlet hastanesi olarak faaliyet gösteren “SB Kastamonu Şerife Bacı Devlet Hastanesi”, Sağlık Bakanlığı – Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 31.07.2007 tarihili onayından sonra statüsü değiştirilerek “Şerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi” olarak faaliyet göstermeye başlamıştı.

31.07.2007 tarihinden itibaren “Şerife Bacı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi” olarak faaliyet gösteren hastanenin; Sağlık Bakanlığı emriyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi müstakil Başhekimlik statüsü sona erdirilerek, 01.07.2011 tarihinde “Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi” Başhekimliğine bağlanmıştı.

01.07.2011 tarihinden sonra Hastanemiz Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermeye başlamış ve Yeni Hastane Binamızın inşasıyla 07.01.2017 tarihine kadar Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermiş ve bu tarihten sonra faaliyetlerine son verilmiştir.

ESKİ EK BİNA 2 YERLEŞKESİ


Tarihçe 5.jpg

Hastanemiz Eski Ana Yerleşkesine yakın olan bina 01.09.2013 tarihi itibariyle Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ nden kiralanmıştı. 4 katlı olan bu binamız toplam 1990 m2 kapalı alana sahipti.

Eski Ana Yerleşkemizin 2017 yılında Kuzeykent Mahallesinde bulunan Yeni Ana Yerleşkesine taşınmasından sonra, Nükleer Tıp Görüntüleme, AMATEM Ayaktan Tedavi Polikliniği ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) hizmetlerinin verilmesine bir süre daha bu binada devam edilmişti.

Bu yerleşkede sunulmuş olan hizmetlerimizden;

AMATEM Ayaktan Tedavi Polikliniği, 08.Ocak.2018 tarihinde Yeni Ana Yerleşkemize taşınmıştır.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz (TRSM) bu yerleşkedeki hizmetlerini Ekim 2018 tarihi itibarıyla sonlandırarak yeni adresine taşınmıştır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimize (TRSM) ait yeni adres, iletişim, ulaşım ve harita bilgilerine web sayfasındaki İletişim kısmından ulaşabilirsiniz

Nükleer Tıp Görüntüleme Merkezimiz ise Aralık 2018’ de Yeni Ana Yerleşkemize taşınmıştır.

Eski Ek Bina 2 Yerleşkemizde sunulan hizmetlerimiz 10.12.2018 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırılmıştır.


TRSM Yeni Bina_01.jpeg


ESKİ KUZEYKENT SEMT POLİKLİNİĞİ

Tarihçe 6.JPG

İlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi, Kuzeykent Toplu İş Merkezi, S Blokta 01.Ekim. 2007 tarihinde hizmete açılmıştı. 3 katlı binada faaliyet gösteren semt polikliniğimiz 720 m2 kapalı alana sahipti.

Eski Kuzeykent Semt Polikliniğindeki hizmetlerimiz 07.01.2017 tarihi itibariyle tamamen sonlandırılmıştır.

 

YENİ İNŞA EDİLEN 400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ


Tarihçe 7.JPG

İlimiz Kuzeykent Mahallesi, Cankat Sokak, (Adliye Sarayı Arkası) adresinde temeli atılan ve birçok yeni modern üniteleri bulunan, 85470 m2 alana sahip Yeni Devlet Hastanesi 28 Nisan 2014 tarihinde ihale edilmiş, 14 Temmuz 2014’de de sözleşmesi imzalanmıştır.

Kastamonu Havaalanında Valimiz Sayın Şehmus GÜNAYDIN ve protokol tarafından karşılanan Sağlık Bakanımız, Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU 400 yataklı Yeni Devlet Hastanesinin temelini 17.10.2014 Cuma günü saat 14.00’da atmıştır.

Hastanemiz inşaatı tamamlanarak 17.01.2017 tarihinde hizmete açılmıştır.


Tarihçe 8.JPG

Tarihçe 9.JPG

Tarihçe 10.JPG

Tarihçe 11.jpg

Bilgi İçin: http://kastamonuism.saglik.gov.tr/TR,62779/kastamonu-devlet-hastanesi.html

  • Tarihçe 12.jpg
  • Tarihçe 13.jpg
  • Tarihçe 14.jpg
  • Tarihçe 15.jpg

Münif İSLAMOĞLU.jpg

Dr. Münif İslamoğlu (d. 1917, Çine, Aydın - ö. 5 Ağustos1998), Türksiyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi' ni bitirdi. Dâhiliye Mütehassıslığı, Kastamonu Verem Hastanesi Başhekimliği, Ankara Numune Hastanesi Başhekimliği ve 1. Dâhiliye Şefliği, XI. ve XIX. Dönem Kastamonu Milletvekilliği, Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyeliği (5 Haziran1977 - 12 Eylül1980) ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (12.11.1979 - 11.09.1980) yaptı. AGİT Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 2 Çocuk babasıdır.

Kaynakça:   https://www.saglik.gov.tr/TR,11490/bakanlarimiz.html

                   Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesi’nin Temelini Attı ( T.C. Sağlık Bakanlığı Resmi Web Sitesi Yayını )1938 ve sonrası yıllarda MEMLEKET HASTANESİ unvanıyla hizmet veren hastanemizde, o yıllarda kullanılan “T.C. KASTAMONİ VİLAYETİ – MEMLEKET HASTANESİ BAŞ TABİBLİĞİ – Sayı: …..” şeklindeki evrak kaşesi resimleri aşağıda görülmektedir.


  • Memleket Hastanesi Evrak Kaşesi 1 - 1938 li Yıllar ve Sonrası.jpg
  • Memleket Hastanesi Evrak Kaşesi 2 - 1938 li Yıllar ve Sonrası.jpg
  • Memleket Hastanesi Evrak Kaşesi 3 - 1938 li Yıllar ve Sonrası.jpg
  • Memleket Hastanesi Evrak Kaşesi 4 - 1938 li Yıllar ve Sonrası.jpg