T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

“COVID–19 ve Multidisipliner Yaklaşımlar” İsimli İkinci Kitabımız da Yayınlandı.

Güncelleme Tarihi: 02/07/2021

“COVID–19 ve Multidisipliner Yaklaşımlar” İsimli İkinci Kitabımız da Yayınlandı....jpg

 

“COVID–19 ve Multidisipliner Yaklaşımlar” İsimli İkinci Kitabımız da Yayınlandı.

Prof. Dr. Nilay ÇÖPLÜ, Dr. Öğr. Üyesi Eren YILDIZ, Uzm. Dr. Tuba ŞAHBAZOĞLU ve Uzm. Dr. Abdullah İbrahim ÇALIŞIR editörlüğünde hazırlanan “COVID–19 ve Multidisipliner Yaklaşımlar” isimli ikinci kitabımız da yayına sunulmuştur.

İkinci Kitabımızla;

COVID- 19 yüzyılın pandemisine yol açmış ve toplumun bütün kesimlerini etkisi altına almıştır. Sadece enfeksiyon hastalığı olarak değil ekonomik, sosyal -kültürel ve psikolojik vb. pek çok alanda hastalanmayanlarda dâhil olmak üzere pek çok kişinin ağır yük altına girmesine yol açmıştır.

Bilinen enfeksiyon hastalıklarından farklı seyir göstermesi başlangıçta tanı, tedavi ve profilakside bilinmeyen pek çok konunun bulunması nedeniyle enfeksiyona yakalanan bazı kesimler için durum tehlikeli ve ağır seyirli olmuştur. Buna karşılık bazı kesimlerde ise hiçbir belirti olmaması enfeksiyonun yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu durumla savaşabilmek için bilimsel araştırmalar hız kazanmış ve çok kısa sürede çok büyük sayıda çalışma ve yayın yapılmıştır.

Sağlık çalışanlarının salgın sırasındaki ağır görevlerini yerine getirirken bir yandan da bu yayınları yakından takip edilebilmesi her zaman kolay olmamaktadır.

Bu nedenle hızla geliştirilmiş olan bilgi birikiminin derlenip bir kitap haline getirilmesi acil ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir.

Bu kitabın yazılması ile COVID- 19 ile ilgili multidisipliner bilgi derlemesi yapılmış ve alanda önemli bir ihtiyaca cevap vermiştir.

Kitabımızın yazılmasında ve editöryal çalışmalarında emeği geçen başta Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hekim ve Öğretim Üyelerine teşekkür ederiz.

 Bu kitabı COVID- 19 salgınında büyük bir özveri ile çalışan ve hatta bu uğurda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adıyoruz.