T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

17 Kasım Dünya Prematüre Günü

Güncelleme Tarihi: 19/11/2019
17 Kasım Dünya Prematüre Günü

“Minik elleriyle hayata tutunan bebeklerimizin yanındayız…”

Prematüre doğum tanımı, gebeliğin 37. haftasını doldurmadan canlı doğan bebekler için kullanılmaktadır. Her yıl dünyada 13 milyon bebek beklenenden erken doğmaktadır. Bu sayı, Dünya’daki tüm bebeklerin onda birinden fazlasına denk gelmektedir. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 150.000’den fazla bebek prematüre olarak dünyaya gelmektedir.1

Prematüre doğan bebeklerin yaklaşık %10’u prematür doğuma bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetmektedir. Hayatta kalanların birçoğu ise zamanında doğan bebeklerden daha fazla sağlık sorunu yaşayabilmektedir. Entelektüel yetersizlikler, serebral palsi, kronik akciğer hastalığı, görme kaybı, işitme kaybı gibi uzun süreli sağlık problemleri yaşayabilmektedirler.2,3,4 Çocukluk döneminde öğrenme ve davranış problemleri yaşama olasılıkları diğer çocuklara göre daha fazladır; bu nedenle okul başarıları görece düşük olabilir. Yapılan çalışmaların sonuçları, prematüre 3 çocuktan yaklaşık 1’inin okul hayatının bir döneminde özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu göstermiştir.5

Prematüre doğum ve buna bağlı sorunlar oldukça sık görülmesine rağmen, toplumun geneli erken doğumun önlenmesi için yapılabilecekler ve erken doğan bir bebeğin gelişiminde karşılaşılan sorunlar hakkında çok az şey bilmektedir. Prematür doğum, Dünya çapında yenidoğan ölümlerinin ikinci önde gelen nedenidir. Bu nedenle, bu hassas yeni doğanların ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara yönelik farkındalığı artırmak için birçok ülkede kurulan vakıflar bünyesinde çalışmalar yapılmaktadır.5

Dünya genelinde prematüre doğan bebekler için farkındalığı artırmak ve prematüre bebeklerin hayatlarını değiştirmek için faaliyet gösteren çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş vardır. 17 Kasım Dünya Prematüre Günü ve bu kapsamdaki etkinlikler, erken doğum ve getirdiği zorluklar konusunda farkındalık yaratmak için başlatılmış, 2008 yılında Avrupalı kuruluşların ortak katılımıyla kutlanmaya başlanmış ve ilerleyen dönemlerde Afrika, Amerika, Asya ve Avustralya merkezli kuruluşların da katılımıyla kıtalararası bir boyut kazanmıştır. Bu etkinliklere; kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sağlık kuruluşları, sağlık çalışanları, şirketler, politikacılar, medya ve tüm toplumun desteği önemlidir.5

Dünya Prematüre Günü, prematüre doğum nedenli ölümler, yeti kaybı ve neden olduğu diğer sağlık problemlerine dikkat çekmek için bir fırsat olduğu gibi olası çözüm yollarını gündeme getirmek için de önemli bir şanstır. Dünya çapında düzenlenen çok sayıda etkinlik, bu çabaların özünü oluşturmaktadır. Her yıl, daha fazla ülkede; kamusal, parlamenter ve sağlık profesyonellerinin düzenlediği toplantılar ve sanatsal organizasyonlar dâhil olmak üzere ulusal ve yerel etkinlikler ile Dünya Prematüre Günü’ne katılım sağlanmaktadır.7

Mor ışıklı aydınlatmalar ve küçük çorap çizimleri, Dünya Prematüre Günü’nün sembolleri haline gelmiştir. Görsellerde kullanılan mor renk, duyarlılık ve sıradışılığı simgelemektedir.6

Dünya Prematüre Günü’ nde çocukların, ebeveynlerin, sağlık profesyonellerinin, politika yapıcıların ve diğer üçüncü tarafların prematüre bebeklerin bakımı için ortaklık kurmalarının sağlayacağı yararlar vurgulanmaktadır. Böylece erken doğum, yenidoğan sağlığı ve sağkalım konularında farkındalık, erişim ve katılımı artırma hedefiyle hareket edilmektedir. Düzenlenen etkinliklere katılmak, kendi etkinliğini organize etmek veya sosyal medya kanallarında mesajlar paylaşmak gibi çeşitli yollarla Dünya Prematüre Günü’ne katılım mümkündür.7

Erken doğum ve buna bağlı ölüm ve sakatlıkların önlenmesi için, sağlıklı bir gebelik süreci geçirmek; bunun içinse gebelik öncesinde ve gebelik sırasında alınacak nitelikli sağlık bakımı önemlidir. Bu kapsamda anne adayları gebelik öncesinde sağlık eğitimi ve aile planlaması hizmetlerine erişebilmeli, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilmeli, tütün ve diğer madde kullanımları önlenmelidir. Uygun aralıklarla hekim ya da diğer sağlık çalışanları tarafından yapılacak takipler ise gebelik sürecinin bir diğer önemli parçası olmalıdır.2

KAYNAKÇA: Yıldırım D, Gökgöz G, Şengelen M. 17 Kasım Dünya Prematürite Günü. HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi (2018/2019-15) [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/ Erişim: 17.11.2018.

1 [Internet] https://www.saglik.gov.tr/TR,12702/saglik-bakanligi-premature-bebekler-icin-mor-renge-burundu.html Erişim: 08.11.2018.

2 [Internet] http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth Erişim: 08.11.2018.

3 [Internet] http://www.who.int/life-course/news/events/world-prematurity-day-2018/en Erişim: 08.11.2018.

4 [Internet] https://www.marchofdimes.org/mission/prematurity-campaign.aspx Erişim: 08.11.2018.

5 [Internet] http://prembaby.org.au/worldprematurityday/ Erişim: 08.11.2018. 

6 [Internet] https://www.efcni.org/activities/campaigns/wpd/ Erişim: 08.11.2018.

7 [Internet] https://www.healthynewbornnetwork.org/event/world-prematurity-day-2018/ Erişim: 08.11.2018.