T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

26 Ekim Hasta Hakları Günü

Güncelleme Tarihi: 25/10/2019

26 Ekim Hasta Hakları Günü_2019_07.JPG

 

26 Ekim Hasta Hakları Günü

“Hasta hakları ve sorumlulukları sağlık hukukunun en temel bileşenidir”

Hasta hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumunda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir.

Ulusal düzeydeki yasal düzenlemeler Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır.

Ülkemizde, 1998 yılında 26 Ekim günü “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Günün önemine binaen hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; hastanemiz Hasta Hakları Birim Sorumlusu Zerrin ÖZALP ve Hasta Hakları Birimi çalışanı Cemal KOSOVA tarafından yatan hastalarımız ziyaret edilerek “Hasta Hakları ve Sorumlulukları” konusunda bilgilendirilmiştir.Hasta Hakları Yönetmeliği' ne ulaşmak için linki tıklayınız.


  • 26 Ekim Hasta Hakları Günü_2019_01.JPG
  • 26 Ekim Hasta Hakları Günü_2019_02.JPG
  • 26 Ekim Hasta Hakları Günü_2019_03.JPG
  • 26 Ekim Hasta Hakları Günü_2019_04.JPG
  • 26 Ekim Hasta Hakları Günü_2019_05.JPG
  • 26 Ekim Hasta Hakları Günü_2019_06.JPG
  • 26 Ekim Hasta Hakları Günü_2019_07.JPG