T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İş Pedagojisi Eğitimi Yapıldı

Güncelleme Tarihi: 07/10/2019

İş Pedagojisi Eğitimi_2019_03.JPG

 

İş Pedagojisi Eğitimi Yapıldı

“Nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim için…”

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’ nun 18. maddesinde (Değişik:2/12/2016-6764/41 md.); "On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesiler tam sayıya tamamlanır" , "....yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir" ve "İşletmede mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yapılacak alan/dalların her biri için öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya mesleki yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve nitelikte usta öğrenci veya eğitici personel görevlendirir" hükmü yer almaktadır.

İlgili mevzuat gereğince; İl Sağlık Müdürlüğümüzce planlanan ve Hastanemiz çalışanları ile İlimizdeki diğer sağlık kurumu çalışanlarının da katılımıyla, 30 Eylül – 3 Ekim 2019 tarihleri arasında, hastanemiz eğitim salonunda Kastamonu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmenlerince İş Pedagojisi Eğitimi yapılmıştır.


  • İş Pedagojisi Eğitimi_2019_01.JPG
  • İş Pedagojisi Eğitimi_2019_02.JPG
  • İş Pedagojisi Eğitimi_2019_03.JPG
  • İş Pedagojisi Eğitimi_2019_04.JPG
  • İş Pedagojisi Eğitimi_2019_05.JPG
  • İş Pedagojisi Eğitimi_2019_06.JPG
  • İş Pedagojisi Eğitimi_2019_07.JPG