T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Çalışanlarımıza Tüberküloz (Verem) Hastalığı Eğitimi

Güncelleme Tarihi: 05/04/2019

Tüberküloz Eğitimi_22032019_01.JPG

 

Sağlık Çalışanlarımıza Tüberküloz (Verem) Hastalığı Eğitimi
Sağlık Çalışanlarına TBC Hakkında En Son Bilimsel Gelişmeler ve Uygulamalarla İlgili Eğitim Verildi…

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ nce;

Dünyada ve ülkemizde her yıl 24 Mart’ta düzenlenen, tüberküloz (verem) hastalığı ve bu hastalıkla mücadele konusunda toplumun ve sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesini amaçlayan “24 Mart Dünya Tüberküloz Günü ”nün, bu yıl da 24 Mart 2019 tarihi, öncesi ve takip eden hafta içerisinde, tüm yurtta yapılacak toplantı, eğitim, propaganda faaliyetleri ve diğer etkinliklerle anılması hedeflenmiştir.

“24 Mart Dünya Tüberküloz Günü” etkinlikleri kapsamında; konferans, seminer, panel, yarışmalar ve diğer vb. etkinlikler düzenlenerek halkın ve sağlık personelinin; tüberküloz (verem) hastalığının belirtileri, korunma yolları ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) gibi tüberkülozla ilgili temel konular ile tüberküloz hastalığıyla ilgili toplumsal önyargılardan kaynaklanan olumsuz düşünce, tutum ve davranışlar hakkında bilgilendirilme yapılması gerekliliği vurgulanmıştır.

Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. Tanyeli Asena AYDIN tarafından 22.Mart.2019 tarihinde hastanemiz sağlık çalışanlarına Tüberküloz (Verem) hakkındaki en son bilimsel gelişmeler ve uygulamalarla ilgili hizmet içi eğitim verilmiştir.

 

Tüberküloz Eğitimi_22032019_02.jpg