T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

Güncelleme Tarihi: 17/10/2018

37016,10-ekim-ruh-sagligi-gunu-00jpg.png

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

10 Ekim 2018 Dünya Ruh Sağlığı Günü tarihinde gerçekleşir. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun bir projesi olarak doğmuştur. Ruh sağlığı ve ruh hastalıkları toplumda farkındalığı ve anlaşılırlığını artırmak amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim'de kutlanmaktadır.

Ruh sağlığı gününün amaçları şu ana başlıklarda özetlenebilir: Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavi ve bakımını geliştirmek. Ruh sağlığı hastalığından muzdarip olanların sesini duyurabilmek, toplumda ruh sağlığı konusunda bilgi ve anlayışın artmasını sağlamak. Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları önlemek. Kişinin ruh sağlığı ve yasam işlevlerini koruyup desteklemek.

Ruhsal hastalıklar sanılanın aksine toplumun bütününü ilgilendiren bir sorundur ve sanılandan daha sık görülürler. Sıklığı ve yaygınlığı giderek artmakta toplumun her kesimini etkilemektedir. Ruhsal hastalıklar tedavi edilmediklerinde sonuçları hem bireyi hem de toplumu etkiler ve çeşitli kayıplara yol açabilir. Günümüzde insanların %25’i her dört kişiden biri- yaşamlarının bir döneminde ruhsal hastalıklardan etkilenmektedir. 75 yaşına gelmiş kişiler arasında herhangi bir ruh hastalığı yaşamış olanların oranı %50,8 i bulmaktadır. Ruh sağlığı sorunları kişilerin gündelik yaşamlarını ciddi boyutlarda etkiler ve kişilerin kendinden beklenen iş, okul, ev, toplumsal roller ve kendine bakabilme işlevlerini giderek yitirip üretici niteliğini ve sosyalliğini kaybetmesi ve görevlerini aksatmasına sebep olur. Ruhsal hastalıklar tedavi edilemediği  zaman daha çok işlev ve işgücü kaybına, ailesel sorunlara yol açmakta, hastalığının yaygınlığının ve tedavi maliyetlerinin artmasına neden olabilmektedir.

Ülkemizde Ruh sağlığı sorunlarına yönelik damgalama nedeniyle halen psikiyatri polikliniklerine müracaatlarda çekinceler yaşanabilmektedir. Bu seneki Dünya Ruh Sağlığı Günü gündemi gençliğin ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi üzerine olup federasyon planları şu şekilde sıralanmıştır. Kısa vadeli planlar: Yapılan görüş alışverişi sonucunda 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nün bu yılki teması olan “Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı” çerçevesinde 10 Ekim tarihinde tüm Türkiye’de ortak ve ses getiren bir etkinlik yapılması planlanmıştır. Bu etkinliğin etiketlemeyi azaltıp katılımı arttıracağı için illerde Gençlik Merkezleri ve İl Halk Kütüphaneleri’nde yapılabileceği görüşü paylaşılmıştır.

Uzun vadeli planlar: Gençlerin ruh sağlığının güçlendirilmesi konusunda yerelde ve ülke çapında yapılabilecek projeler ve kurumların ve STK’ların destek vermesi ve yerel veya ülke çapındaki projelerin koordinasyonunun yapılması gereği görüşülmüştür.

Uzm. Dr. Gülnihal Gökçe ÜNAL

T.C.Sağlık Bakanlığı

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü