T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr. Ahmet ÖZDEN

Güncelleme Tarihi: 10/11/2020

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliği

Ahmet ÖZDEN.jpg

Adı Soyadı

Ahmet ÖZDEN

Doğum Yeri / Yılı

Hekimin Branşı

Radyoloji Uzmanı

Mezun Olduğu Okul / Yıl

( Hekimin Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Eğitim Gördükleri Tıp Fakülteleri ile Mezuniyet Yılları )

Tıp Fakültesi  ;  Selçuk Üniversitesi / 2000

Uzmanlık        ;  Süleyman Demirel Üniversitesi / 2009

Çalıştığı Kurumlar

Kastamonu Merkez 4 No’lu Sağlık Ocağı (2000-2001) (Pratisyen Hekim)

SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD (2002-2003) (Uzmanlık Eğitimi)

SDÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AD (2003-2009) (Uzmanlık Eğitimi)

Ağrı Devlet Hastanesi (2009-2010) (Uzman Hekim)

Kastamonu Devlet Hastanesi (2010-2011) (Uzman Hekim)

Özel Anadolu Hastanesi (2011-2013) (Uzman Hekim)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi SDÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AD (2013) (Yrd. Doç. Dr)

Kastamonu Devlet Hastanesi (2013-…) (Uzman Hekim)

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler

Girişimsel Radyolojik işlemler: Solid organ biyopsileri(meme, tiroid bezi gibi), İntra-abdominal girişimsel işlemler (perkütan asit, apse direnajı, sıvı örneklemesi gibi), Torosentez …

Yabancı Diller

İngilizce

Bilimsel Çalışmalar / Yayınlar

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

  1. Yılmaz HR, Uz E, Yeşildağ A, Özden A, Sırmalı R, Ağaçkıran Y,Vural H. Effects of caffeic acid phenethyl ester and erdosteine on radiocontrast media-induced oxidative stress and histopathological changes in rat testicular tissue. Cell Membranes and Free Radıcal Research 1:(2), 78-83, 2008.
  2. İlker Kiriş, İlker Tekin, Ahmet Özden, Hüseyin Vural, Ahmet Yeşildağ, Burcu Şirin, Hüseyin Okutan, Erdoğan İbrişim.Koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda serum leptin düzeyleri, metabolik sendrom ve karotis arterlerde erken ateroskleroz arasındaki ilişkiAnatol J Clin Investig 2009:3(1):24-31
  3. Ahmet Yeşildağ, Mehmet Munduz, Mustafa Kayan, Mert Köroğlu, Ahmet Özden. Koroner arter hastalıklarının belirlenmesinde 128 kesitli BT.nin değeri.S.D.Ü. Tıp Fak. Dergisi. 2010:17(4)/5-8

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

  1. Koyuncuoglu HR, Kutluhan S, Yesildag A, Oyar O, Guler K, Ozden A. The value of ultrasonographic measurement in carpal tunnel syndrome in patients with negative electrodiagnostic tests. Eur J Radiol. 2005 Dec;56(3):365-9. 
  2. Yeşildağ A, Özden A, Yılmaz HR, Uz E, Ağaçkıran Y, Yesildağ M, Yılmaz N, Sırmalı R,    Vural H, Nazıroğlu M. Erdosteine modulates radiocontrast-induced hepatotoxicity in rat. Cell Biochemistry and Function 2009; 27: 1-6.
  3. Bircan A, Karadeniz N, Ozden A, Cakir M, Varol E, Oyar O, Ozaydin M. A Simple Clinical Model Composed of ECG, Shock Index, and Arterial Blood Gas Analysis for Predicting Severe Pulmonary Embolism. Clinical and Applied Thrombosis / Hemostasis. 2011; 17(2): 188-196.
  4. Soyupek F, Yesildag A, Kutluhan S, Askin A, Ozden A, Uslusoy GA, Demirci S. Determining the effectiveness of various treatment modalities in carpal tunnel syndrome by ultrasonography and comparing ultrasonographic findings with other outcomes.  . Rheumatol Int. 2011 Oct 29.
  5. Ahmet Aslan,Emre Ağar,Nevres Hürriyet Aydoğan,Tolga Atay,Metin Lütfi Baydar,,Vecihi Kırdemir,Ahmet Özden. Büyük eklem artroplastilerinde kemik çimentosu uygulamasının derin ven trombozu sıklığına etkisi.. Eklem hastalıkları ve Cerrahisi, 2011;22(3):149-154

SCI, SSCI VE AHCI  İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

1.    Süleyman Kutluhan, Çetin Lütf Baydar, Beste Yolda Sezgin, Serpil Demirci, Ahmet Özden, Lütfi Yavuz.Cerebral Infarction due to Thrombosis of ICA in a Near Hanging Case . Nobel Medicus Ocak-Nisan 2011, Cilt 7, sayı 1 :109-111.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

  1. Özden A, Yeşildağ A, Oyar O, Yılmaz HR, Uz E, Öz Oyar E, Yılmaz N, Ağaçkıran Y, Vural H. Protective role of caffeic acid phenethyl ester on contrast media induced oxidative stress in rat liver. Cell Membranes and Free radical Research 1:27,2008.
  2. Yeşildağ A, Özden A, Yılmaz HR, Uz E, Ağaçkıran Y, Yeşildağ M, Yılmaz N, Sırmalı R, Vural H. Radiocontrast media-inudced oxidative stress in rat liver: Experimental observations and the protective effect of erdosteine. Cell Membranes and Free radical Research 1:27,2008.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

1.       Yeşildağ A, Şenol A, Baykal B, Köroğlu M, Gündüz M, Özden A, Oyar O. Hepatobiliyer fasioliyazis: İlginç bir Görünüm. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-15 Ekim 2006, Antalya. 

2.       İ Kiriş, İ Tekin, A Yeşildağ, H Vural, A Özden, B Şirin, H Okutan, E İbrişim. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Leptin Düzeyleri ve Karotis İntima/Medya Kalınlığı Arasındaki İlişki. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi. 1-5 Kasım 2006, Belek, Antalya. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2006;14:sup 2;S218.  

3.       Özden A, Çallıoğlu M, Gümüş S, Yarıktaş M, Köroğlu M, Yeşildağ A, Oyar O. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi incelemelerine dikkat: Sert damakta pleomorfik adenom. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya.  

4.       Özden A, Ceylan E, Şahin S, Munduz M, Süslü H, Yıldız M, Yeşildağ A, Oyar O. Tiroidin nadir görülen anomalisi: Hemiagenezik tiroid. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya.  

5.       Topal Ü, Akdağ C, Eriş N, Gündüz M, Özden A, Altıntaş ÖL, Yeşildağ A, Köroğlu M, Oyar O. İdiopatik periduktal mastit. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2007, Antalya.  

6.       Özden A, Yeşildağ A, Elmas A, Dündar BN, Köroğlu M, Çetin M, Oyar O. Nadir bir iskelet displazisi Jeune Sendromu: Olgu sunumu. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008, Antalya.  

7.       Yeşildağ A, Soyupek F, Kutluhan S, Özden A, Aşkın A, Demirci S. Karpal tünel sendromlu olgularda farklı tedavi seçeneklerine yanıtın değerlendirilmesinde ultrasonografinin rolü. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008, Antalya.  

8.       Şahin S, Altıntaş ÖL, Ceylan E, Özden A, Çetin M. Pediyatrik hemiagenezik tiroid olgusunda ultrason ve sintigrafi bulguları. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 1-5 Kasım 2008, Antalya.

9.       Önem K, Çetinkaya M, Özden A. Tam üretral kopmalarda primer endoskopik (Direk Görerek) Re-Aligment: Vaka takdimi. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010, İstanbul

10.    Önem K, Çetinkaya M, İrkilata L,  Özden A. Keskin Penil Travma (Tam Olmayan Penis Şaftı Kesisi): Mikroskopik onarım, damar ve sinir anastomozu.  21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010, İstanbul

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

1.    I Kiris, I Tekin, A Özden, H Vural, A Yeşildağ, B Sirin, H Okutan, E İbrişim. Serum Leptin Levels Predict Carotid Intima/Media Thickness In Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. 55TH International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, St. Petersburg, Russia, May 11-14, 2006. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2006;5(Sup1):S143.  

2.    Özden A, Yeşildağ A, Oyar O, Yılmaz HR, Uz E, Öz Oyar E, Yılmaz N, Ağaçkıran Y, Vural H. Protective role of caffeic acid phenethyl ester on contrast media induced oxidative stress in rat liver. "2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels", June 25-28, 2008, Isparta, Turkey.  

3.    Yeşildağ A, Özden A, Yılmaz HR, Uz E, Ağaçkıran Y, Yeşildağ M, Yılmaz N, Sırmalı R, Vural H. Radiocontrast media-inudced oxidative stress in rat liver: Experimental observations and the protective effect of erdosteine. "2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels", June 25-28, 2008, Isparta, Turkey.  

4.    Gokirmak, M., Bircan, A., Ozden, A., Oyar, O. and A. Akkaya, 2008. Evaluation of the resolution of thrombi with spiral CT at the end of treatment for acute pulmonary thromboembolism. 18th European Respiratory Society Annual Congress, October 4-8, Berlin, Germany.  

ALANINDA ULUSLARARASI BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜL

1.    2nd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stres: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, "First Poster Presentation", June 25-28, 2008, ISPARTA (Ozden A, Yesildag A, Oyar O, Yilmaz HR, Uz E, Oyar EO, Yilmaz N, Agackiran Y, Vural H. Protectative role of caffeic acid phenethyl ester on contrast media induced oxidative stress in rat liver. 2th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, May 25-27 2008, Isparta-Turkey