T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr. Ünsal AYDINOĞLU

Güncelleme Tarihi: 23/09/2018

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliği

erkek-silüet.jpg

Adı Soyadı

Ünsal AYDINOĞLU

Doğum Yeri / Yılı

12/10/1980

Hekimin Branşı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları / Psikiyatri

Mezun Olduğu Okul / Yıl

( Hekimin Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Eğitim Gördükleri Tıp Fakülteleri ile Mezuniyet Yılları )

Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010.

Tıpta Uzmanlık: Atatürk Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2015.

Çalıştığı Kurumlar

Pratisyen Dr.            Aksaray Sarıyahşi İlçe Devlet Hastanesi                                     2010-2010

Ar.Gör. Dr.                Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D.                         2010-2015

Konuk Ar. Gör.         Universty of Massachusetts Medical School                                2014-2015

Uzm. Dr.                   Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi                       2015-2017

Sorumlu Dr.              Kastamonu Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi         2017-

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler

---

Yabancı Diller

İngilizce

Bilimsel Çalışmalar / Yayınlar

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :

Tez Başlığı:              Eşikaltı Otistik Belirtilerin Yaygınlığı, Zihin Kuramına Etkisi ve Psikiyatrik Bozukluklarla Komorbiditesi

Tez Danışmanı:      Doç. Dr. Elif ORAL

SERTİFİKALAR:

1. Türkiye Psikofarmakoloji Derneği: Kronik Ruhsal Hastalıklarda Tedavi İşbirliği Eğitimi, Erzurum, Türkiye, Mart 2011.

2. Türkiye Psikiyatri Derneği: EMDR Terapi Kursu, Erzurum, Türkiye, 14-15 Mayıs, 2011.

3. Cinsel Sağlık Derneği: Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Kursu, Erzurum, Türkiye, 17-18 Aralık, 2011.

4. Türkiye Psikiyatri Derneği: Hipnoz Kursu, Erzurum, Türkiye, 28-29 Ocak, 2012.

5. Türkiye Psikofarmakoloji Derneği: fMRI’da ödev nasıl hazırlanır? Spm de nasıl analiz edilir? Kursu, Antalya, Türkiye, 15 Kasım, 2012.

6. Türkiye Psikofarmakoloji Derneği: Perinatal Dönemde Psikiyatrik Tedaviler Kursu, Antalya, Türkiye, 15 Kasım, 2012.

7. Türkiye Psikofarmakoloji Derneği: Yatakbaşı Kognitif Testler Kursu, Antalya, Türkiye, 15 Kasım, 2012.

8. Türkiye Psikofarmakoloji Derneği: İki Uçlu Bozukluk Tedavisi Eğitimi, Erzurum, Türkiye, 08 Aralık, 2012.

9. Türkiye Psikiyatri Derneği: Adli Psikiyatri Kursu, Erzurum, Türkiye, 12 Mayıs, 2012.

10. Türkiye Psikiyatri Derneği: fMRI Kursu, Ankara, Türkiye, 16-17 Mart, 2013.

11. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği: Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Kursu, İstanbul, Türkiye, 13-14 Nisan, 2013.

12. Türkiye Psikiyatri Derneği: Bağımlılıkta Tıbbi Yaklaşımlar Kursu, Antalya, Türkiye, Kasım, 2015.

13. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, SPM8 ile fMRI Temel Analiz ve Bağlantısallık Analizi Kursu, Ankara, Türkiye,18–22 Ocak, 2016.

14. T.C. Sağlık Bakanlığı, Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi, Samsun, Türkiye, 25–27 Ekim, 2016.

15. T.C. Sağlık Bakanlığı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Çalışma Rehber Eğitimi, Antalya, Türkiye, 11–14 Nisan, 2016.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ozkaya F, Ziypak T, Adanur S, Yucel A, Aydinoglu U. The Occurrence of Priapism as a Result of the Use of a Single Dose of Quetiapine: A Case Report. The Eurasian Journal Of Medicine EAJM, 2012; 44: 122-3.

A2. Canan F, Aydinoglu U, Sinani G. Valproic acid augmentation in clozapin-associated hand-washing compulsion. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 2012; 66(5):460–465.

A3. Canan F, Sinani G, Aydinoglu U. Body dysmorphic disorder incidentally treated with bupropion: A case report. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2013;33(1):133-4.

A4. Ozcan H, Oral E, Gulec M, Turkez H, Gulec TC, Ustundag MF, Aydinoglu U, Yucel A. Total Oxidant/Antioxidant and Paraoxonase-1 Levels in Premenstrual Dysphoric Disorder: A Follow-Up Study. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. January 2016.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Gulec M, Selvi Y, Aydinoglu U. Use of Mirtazapine and Olanzapine in Treatment of Major Depressive Disorder With Psychotic Features Developed During Pregnancy: A Case Report. 4th İnternational Congress on Psychopharmacology, 2011.

B2. Yucel A, Celik S, Aydinoglu U, Ozcan H, Aydin N. Young Patient With Delirium After Myocardial Infarction. 3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance p:175. Thessaloniki, Greece. May 30th-June 2nd, 2013.

B3. Aydinoglu U, Oral E, Yucel A, Ozcan H, Aydin N. Does “theory of mind” vary between people who prefer education in science and social? A comparison between students of fine art and medicine faculty. 6th International Congress on Psychopharmacology, 2014.

B4. Ozcan H, Aydinoglu U, Yucel A, Tardus I. Antidepressant effect of daylight on women: A cross-sectional study. 6th International Congress on Psychopharmacology, 2014.

B5.Aydinoglu U, Oral E, Ozcan H, Yucel A. Subthreshold autistic symptoms: prevalence, comorbidity with psychiatric disorders and effect on Theory of Mind. 8th International Congress on Psychopharmacology, 2016.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Canan F, Aydinoglu U, Sinani G. Transient normoprolactinemic galactorrhea induced by fluoxetine. Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2013; 4(1):105-106.

D2. Ozcan H, Aydinoglu U, Yucel A, Tardus I, Yucel N. Gün Işığının Kadınlarda Antidepresan Etkisi:Vaka- Kontrol Çalışması. Akonder Journal of Advanced Neurological Science. 2014, 1, 2149-4010, 28, 32.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Oral E, Aydınoğlu Ü, Yücel A, Aydın EF, Özel L. Geç Başlangıçlı Bipolar Bozukluk: Yetmişyedi yaşında ilk manik epizod olgu sunumu. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2011.

E2. Aydinoglu U, Ozan E, Aydin N,  Yucel A, Mutlu M. Deliryum: Tanıda Gecikme, Süreğen Gidiş ve Antipsikotik Yan Etkileriyle Belirli Ek Sorunlar. TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu. 2012.

E3. Aydinoglu U, Ozcan H, Yucel A, Yucel N, Mutlu M. Valerian Induced Hypomania: A Case Report. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, 2012.