T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr. Melahat GÜRBÜZ

Güncelleme Tarihi: 23/09/2018

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliği

bayan-silüet.jpg

Adı Soyadı

Melahat GÜRBÜZ

Doğum Yeri / Yılı

Bakırköy / İstanbul 01.12.1975

Hekimin Branşı

Tıbbi Mikrobiyoloji

Mezun Olduğu Okul / Yıl

( Hekimin Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Eğitim Gördükleri Tıp Fakülteleri ile Mezuniyet Yılları )

1994 - 2000                         Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi / Antalya

22.01.2004–  20.01.2009   Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi

Çalıştığı Kurumlar

02.10.2000 – 21.01.2004   Alaplı Devlet Hastanesi / Zonguldak- Pratisyen Hekim

22.01.2004–  20.01.2009   Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı     ( Araştırma Görevlisi )

20.01.2009 – 24.03.2009   Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı     ( Uzman Dr. )

25.03.2009 – 23.07.2009   Kars Devlet Hastanesi- Uzman Dr.

24.07.2009 – Halen            Kastamonu Devlet Hastanesi- Uzman Dr.

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler

---

Yabancı Diller

İngilizce

Bilimsel Çalışmalar / Yayınlar

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler (derleme dahildir):

1-    Serap SÜZÜK YILDIZ, Hüsniye ŞİMŞEK, Nilay ÇÖPLÜ, Zeynep GÜLAY, UAMDSS Çalışma Grubu* “Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları: 2011-2016” Mikrobiyol Bul 2017;51(3): 247-259

2-    N. Cevahir, M. Gurbuz, M. Demir, I. Kaleli. Investigation of Beta-lactamases in Carbapenem-resistant A. baumannii Isolates. Kuwait Medical Journal, 47 (1):25-30 (March- 2015).

3-    Gurbuz M, Kaleli I. Molecular analysis of Candida albicans isolates from clinical specimens. Mycopathologia. 2010 Apr;169(4):261-7. Epub 2009 Dec 10. PMID: 20012366.

4-    Cevahir N, Demir M, Kaleli I, Gurbuz M, Tikvesli S. Evaluation of biofilm production, gelatinase activity, and mannose-resistant hemagglutination in Acinetobacter baumannii strains. J Microbiol Immunol Infect. 2008 Dec;41(6):513-8. PMID: 19255696.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.    Kader Ç, Erbay A, Birengel S, Gürbüz M. “Kan donörlerinde Hepatit B Virusu, Hepatit C Virusu, İnsan İmmun Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu ve Sifilis Seroprevelansı”, Klimik Dergisi, 2010;23(3): 95-9

2.    Gürbüz A, Sungurtekin H, Gürbüz M, Kaleli İ. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonları. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 2010; 8(1):6-12

3.    Cevahir, N., İ. Kaleli, M. Demir, U. Yıldırım, E. Çevik ve M. Gürbüz, “Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii Suşlarında Serum Direncinin Araştırılması”, Mikrobiyol Bült, 40, 251-255 (2006).

4.    Demir M, Cevahir N, Kaleli İ, Gürbüz M, Tikveşli S. Acinetobacter baumannii suşlarında siderofor ve proteaz aktivitesinin araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 36, 83-87 (2006).

5.    Cevahir N, Kaleli I, Demir M, Yıldırım U, Gürbüz M. Candida albicans suşlarının fosfolipaz, esteraz ve hemolitik aktivitelerinin araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 36, 94-98 (2006).

6.    Ergin Ç, Şengül M, Kaleli İ, Gürbüz M. Eucalyptus debris küf mantarı florasında antikriptokokkal aktivitenin araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg, 35, 256-259 (2005).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.    Demir M, Cevahir N, Gurbuz M, Kaleli I. The presence of Transfusion Transmitted Virus  (TTV) DNA in patients with Hepatitis B Virus infection. XIV. International Congress of Virology, 10-15 August 2008, İstanbul.

2.    Demir M, Cevahir N, Kaleli İ, Gurbuz M, Mete E, Ergin C, Sengul M. Antinuclear antibody in diagnosis of immune disorders. 31st FEBS Congress 24-29 June 2006, İstanbul.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1-    Gürbüz M, Kılınç Ç, “Kan kültürlerinden izole edilen Enterokok suşlarının antimikrobiyal ajanlara direnç durumunun değerlendirilmesi” 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 08-12 Kasım 2017, Antalya.

2-    Gürbüz M, Kılınç Ç, “Üriner sistem infeksiyonlarından  izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının antimikrobiyal direnç oranlarının ve Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz varlığının değerlendirilmesi” 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 08-12 Kasım 2017, Antalya.

3-    Gürbüz M, “Kastamonu ilinde doğurganlık çağındaki kadınlarda Toxoplazma seroprevalansı” 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 08-12 Kasım 2017, Antalya.

4-    Gürbüz M, “Kastamonu ilinde doğurganlık çağındaki kadınlarda Rubella ve Sitomegalovirüs seroprevalansı” 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 08-12 Kasım 2017, Antalya.

5-    Gürbüz M, “Kastamonu Devlet Hastanesine başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV seropozitifliği” 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 08-12 Kasım 2017, Antalya.

6-    Süzük S, Şimşek H, Bayram M, Temel F, Gürpelioğlu S, Uamdss Çalışma Grubu, “UAMDSS Dış Kalite Değerlendirme Çalışmaları 2011-2014 Yılı Sonuçları”3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Antalya.

7-    Şimşek H, Süzük S, Bayram M, Aktaş D, Uamdss Çalışma Grubu, “Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) 2011-2014 Yılı Verileri”, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Antalya.

8-    Şimşek H, Süzük S, Bayram M, Aktaş D, Uamdss Çalışma Grubu, “Uluslar arası Antimikrobiyal Direnç Sürveyansı Ağı CEASAR (Central Asian and Eastern European Surveillance of Antimicrobial Resistance) Katılım Deneyimi”, 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 18-22 Kasım 2015, Antalya.

9-    Cevahir, N., M. Demir, E. Mete, M. Gürbüz, Ç. Ergin ve İ. Kaleli, “Çeşitli klinik örneklerden izole edilen stafilokoklarda indüklenebilir klindamisin direncinin araştırılması”, XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 21-25 Ekim, Bodrum, 2008.

10-Sancar S, Turgut H, Sayın Kutlu S, Kaleli İ, Ökke D, Gürbüz M, Tekin K. Candida’ya bağlı hastane kökenli üriner sistem infeksiyonları: Olgu-kontrol çalışması. 5. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 20-23 Haziran 2007, Çanakkale.

11-Sancar S, Turgut H, Sayın Kutlu S, Kaleli İ, Hırçın Cenger D, Gürbüz M, Tekin K. Bir üniversite hastanesindeki Candida’ya bağlı gelişen kan dolaşımı infeksiyonları için risk faktörleri: Olgu-kontrol çalışması. 5. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 20-23 Haziran 2007, Çanakkale.

12-Demir M, Cevahir N, Kaleli İ, Gürbüz M, Tikveşli S. Acinetobacter baumannii suşlarında slime üretiminin araştırılması. XIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 14-18 Mart 2007, Belek-Antalya.

13-Cevahir, N., M. Demir, M. Gürbüz, Ç. Ergin, İ. Kaleli, E. Mete ve M. Şengül, “Acinetobacter Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi (2000-2004)”, XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi , 12-16 Eylül, Antalya, 2006.

14-Cevahir, N., İ. Kaleli, M. Demir, U. Yıldırım, E. Çevik ve M. Gürbüz, “Çeşitli klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii Suşlarında Serum Direncinin Araştırılması”, XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül, Aydın, 2004.

15-Cevahir, N., İ. Kaleli, M. Demir, U. Yıldırım, E. Çevik ve M. Gürbüz, “Çeşitli klinik Örneklerden İzole Edilen Candida albicans suşlarınının Fosfolipaz Esteraz ve Hemolitik Aktivitelerinin Araştırılması” XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül, Aydın, 2004.