T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm.Dr. Fatih ÜZER

Güncelleme Tarihi: 09/04/2019

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliği

erkek-silüet.jpg

Adı Soyadı

Fatih ÜZER

Doğum Yeri / Yılı

05,15,1988/SİVEREK

Hekimin Branşı

Göğüs Hastalıkları

Mezun Olduğu Okul / Yıl

( Hekimin Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Eğitim Gördükleri Tıp Fakülteleri ile Mezuniyet Yılları )

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ     2012

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ    2017

Çalıştığı Kurumlar

VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ(2012-2013)

AKDENİZ ÜNİVESİTESİ TIP FAKÜLTESİ(2013-2017)

KASTAMONU DEVLET HASTANESİ (2017)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (2017-2018)

KASTAMONU DEVLET HASTANESİ (2018-Halen)

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler

---

Yabancı Diller

İngilizce

Bilimsel Çalışmalar / Yayınlar

A.SCI-E kapsamında indekslenen dergilerde yayınlanan eserler

A.1. Uzer F, Toptaş AB, Okur U, Bozkurt S, Doğrul E, Turhan M, Cilli A. Comparison of poisitonal and rapid eye movement-dependent sleep apnea syndromes. Ann Thorac Med. 2018;13:42-7

B.SCI-E kapsamı dışında indekslenen uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan eserler

B.1.Uzer F, Ozbudak  O. Effect of omalizumab treatment on anxiety disorder and depression in severe asthma patients. Casp Journal of Inter Med. 2018; 9 (3) :228-231

C.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C1. Üzer F, Bostanci Toptaş A, Okur Ü, Doğrul E, Bozkurt S, Turhan M, et al.,"Comparison of positional and REM-related obstructive sleep apnea.", ERS International Congress 2016, London, INGILTERE, 3-7 Eylül 2016, pp.15-15

C2. Uysal H, Üzer F, Demir MT, Yıldız MY, Alaamel A Kızılay G et al.,"Sigaranın periferik sinir sistemi üzerine akut ve kronik etkileri", 32. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 27 Nisan - 1 Mayıs 2016, ss.14-15

C3. Çilli A, Üzer F, Dertsiz L, "An Asymptomatic Case Of Tracheal Hamartoma", American Thoracic Society, San Francisco, ABD, 13-16 Mayıs 2016, pp.193-193

C4. Özbudak Ö, Üzer F, "Anxiety and depression levels in severe asthma patients treated with omalizumab", WAC 2015 | XXIII World Allergy Congress , seul, GUNEY KORE, 14-17 Ekim 2015, pp.31-31

C5.Üzer F, Özbudak İH, Özbudak Ö, Cilli A. “Pulmonary hyalinizing granuloma mimicking pulmonary carcinoma.  The 11th WASOGand 13th BAL meeting Kusadasi, Turkey

        

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Üzer F, Özdemir T, "Antikoagülan tedavi ile ilişkili rektus kılıf hematomu", Solunum Hastalıkları, cilt.23, ss.109-113, 2014

D2.Üzer F, Özbudak Ö, Arslan AG, "Sigara İçmesine Rağmen Oniki Yılda Progresyon Göstermeyen Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu", akdeniz tıp dergisi/akdeniz medical journal, cilt.3, ss.117-121, 2017

D3.Üzer F, Coşkun HŞ, Çilli A, "Miliyer görünüm ile başvuran akciğer adenokarsinomu", Respiratory Case Reports, no.2, ss.114-117, 2017

D4. Üzer F, Özbudak Ö. Pulmoner Nodül İzlemi Yapılan Hastaların Sigara İçme Davranışındaki Değişiklikler. Turkiye Klinikleri Arch Lung 2017;18(2):37-42

D5. Üzer F,  Dirol H, Özbudak IH, "Metotreksat ile ilişkili organize pnömoni tanısı alan psöriasis olgusu, Respiratory Case Reports, no.2, ss.114-117, 2017

D6.Üzer F, Özbudak Ö. An asymptomatic case of tuberculosis mimicking malignancy. Turkish Journal of Family Practice 2017 (3), 123-127

D7. Üzer F, Oğüş AC, "Sertrallin ilişkili interstisyel akciğer hastalığı", Respiratory Case Reports, 2018 (kabul edildi)

D8. Üzer F, Özdemir T. Pulmoner tromboembolinin nadir bir nedeni olarak faktör 7 eksikliği. Respiratory Case Reports. 2018 (Kabul edildi)

D9.Üzer F.Devlet hastanesi çalışanlarının sigara kullanma alışkanlıklarına bakış. Türkiye aile hekimliği dergisi. 2018 (Kabul edildi)

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Üzer F, Dirol H.İnsidental olarak tanı alan bir akciğer amiloidoz olgusu. Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya.

E2.Üzer F, Dirol H. Metotreksat ile ilişkili organize pnömoni gelişen psöriasis olgusu. Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya.

E3. Üzer F, Öğüş AC. Sertraline bağlı ilaç akciğeri. Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, 6-10 Nisan 2016, Antalya.

E4.Üzer F, Çilli A. Endobronşiyal olarak prezente olan burkit lenfoma olgusu.Türkiye  Solunum  Araştırmaları Derneği  38. Ulusal Kongresi, Kuşadası, 2016.

E5.Üzer F, Özdemir T, Yücel OK, Salim O, Ündar L. Ender Bir Olgu: Kalıtsal Faktör 7 Eksikliği ve Pulmoner Tromboemboli.Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya.

E6.Üzer F, Özbudak Ö, Arslan AG. Pulmoner Nodül Takibi Yapılmış Olan Hastalarda Sigara Bırakma Davranışı. Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, 1-5 Nisan 2015, Antalya.

E7.Üzer F, Özbudak Ö, Yılmaz S. Maligniteyi Taklit Eden Tüberküloz Olgusu

Türkiye  Solunum  Araştırmaları Derneği  37. Ulusal Kongresi, Kuşadası, 2015.

E8. Üzer F, Özbudak Ö. Pulmoner tromboembolide methemoglobin ve karboksihemoglobin düzeylerinin tanı ve prognozdaki önemi ve yeri. Türkiye  Solunum  Araştırmaları Derneği  39. Ulusal Kongresi, Kuşadası, 2017.ss

 

E9. Üzer F. İkinci basamak devlet hastanesi çalışanlarının sigara kullanma alışkanlıkları. Ulusal akciğer sağlığı kongresi, 2018. ss

 

F.Diğer

F1.Non-kistik bronşektazili gönüllülerde ilk alevlenmeye kadar geçen süreyi ve alevlenmelerin sıklığını değerlendirmek için plasebo ile günde iki kez 28 günlük veya 14 günlük aralıklarla uygulanan 32.5 mg siprofloksasin inhalasyon için kuru toz karşılaştıran randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çok merkezli araştırma (çalışma no :BAY q 3939/15626)’da yardımcı araştırıcı

F2.İnhale kortikosteroidlerle uzun etkili B2-agonistlerin yüksek dozlarında kontrol edilemeyen astımlı hastalarda CHF 5993 200/6/12.5 ug PMDI’nın CHF 1535 200/6 ug PMDI ile yalnız başına veya açık etiketli tiotropium 2.5 ug RESPIMAT ile rekombinasyonu ile karşılaştırıldığı, 52 haftalık, randomize, çift kör, çok uluslu, çok merkezli, aktif kontrollü, 3 kollu, parelel gruplu klinik çalışma’da yardımcı araştırıcı