T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Op.Dr. Tarık YAĞCI

Güncelleme Tarihi: 23/09/2018

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimliği

erkek-silüet.jpg

Adı Soyadı

TARIK YAĞCI

Doğum Yeri / Yılı

YUSUFELİ/1985

Hekimin Branşı

GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI

Mezun Olduğu Okul / Yıl

( Hekimin Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Eğitim Gördükleri Tıp Fakülteleri ile Mezuniyet Yılları )

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ-2010

SBÜ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ SUAM-2018

Çalıştığı Kurumlar

KASTAMONU DEVLET HASTANESİ-2018

Hekimin Yapmış Olduğu Özellikli Ameliyatlar, İş veya İşlemler

-Pnömotoraks ve büllöz akciğer hastalıklarının cerrahi tedavisi

-Akciğer zarında toplanan benign ve malign sıvının cerrahi tedavisi

-Ellerde ve koltuk altında aşırı terlemenin (hiperhidrozis) cerrahi tedavisi

-Akciğer kist hidatiğinin cerrahi tedavisi

- Akciğer ve Plevra(akciğer zarı) tümörlerinin cerrahi tedavisi

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Bilimsel Çalışmalar / Yayınlar

1-) Management of chest wall tumors: a single-center experience

Tarık Yağcı, Ahmet Üçvet, Ezgi Çimen Güvenç, Banu Yoldaşa , Soner Gürsoy

Department of Thoracic Surgery, İzmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Health Application and Research Center, University of Health Sciences, İzmir, Turkey

CURRENT THORACİC SURGERY

2-) Axillary thoracotomy and VATS for the treatment of primary spontaneous pneumothorax

Mehmet Ünal1,Özgür Samancılar1,Barış Gülmez1,Serkan Yazgan1,Tarık Yağcı1,Ahmet Üçvet1,Soner Gürsoy1

1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Dr Suat Seren Chest Diseases and Surgery Medical Practice and Research Center, Izmir, Turkey

CURRENT THORACİC SURGERY

 3-) Asemptomatik mediastinal dev kavernöz hemanjiom Asymptomatic mediastinal giant cavernous hemangioma

Yeliz Erol Tarık Yağcı Ahmet Üçvet Soner Gürsoy

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

EGE TIP DERGİSİ

4-)Granulomatous disease in patients operated due to provisional diagnosis of lung cancer

Ezgi Çimen Güvenç* , Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Özgür Samancılar, Bengisu Arabacı, Tarık Yağcı, Yeliz Erol

Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Dr Suat Seren Chest Diseases and Surgery, Medical Practice and Research Center, Izmir, Turkey

CURRENT THORACİC SURGERY

5-) ÖZEFAGUS LEİOMYOMU; OLGU SUNUMU ESOPHAGEAL LEIOMYOMA: CASE REPORT

Soner GÜRSOY, Tarık YAĞCI, Esra YAMANSAVCI SIRZAI, Ahmet UCVET

İzmir Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EA Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

İZMİR GÖĞÜS HASTANESİ DERGİSİ

6-) Single-station skip-N2 disease: good prognosis in resected non-small-cell lung cancer (long-term results in skip-N2 disease) Serkan Yazgan*, Ahmet Ucvet, Soner Gursoy, Ozgur Samancilar and Tarik Yagci

Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Dr Suat Seren Chest Diseases and Surgery, Medical Practice and Research Center, Izmir, Turkey

Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery (2018) 1–6

7-) TRAKEA LASERASYONLARINDA HER ZAMAN CERRAHİ GEREKLİ Mİ?: OLGU SUNUMU IS SURGERY ALWAYS NECESSARY FOR TRACHEAL LACERATION: CASE REPORT

Serkan YAZGAN, Soner GÜRSOY, Ahmet ÜÇVET, Tarık YAĞCI

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, İzmir, Türkiye

İZMİR GÖĞÜS HASTANESİ DERGİSİ

8-) Factors Effecting Long-term Survival in Operated Large Cell Carcinoma of the Lung

Soner GURSOY, Ozan USLUER, Ahmet UCVET, Serkan YAZGAN, Banu YOLDAS, Tarik YAGCI

Dr. Suat Seren Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Izmir, TURKEY

ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI