T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi ve Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartları

Güncelleme Tarihi: 13/06/2019

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi ve Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartlarının Yayınlanması Hakkında

11/10/2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 18 ve 32’nci maddesi ile 16/10/2017 tarih ve 2012 sayılı Sağlık Bakanlığı Hizmet Sözleşmesinin 11’inci maddesi gereği, illerde sağlık hizmetini yürüten sözleşmeli yöneticilerin sözleşme süresince yürüttükleri faaliyetlerin Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda, kaynak kullanımı ve hizmet sunumu etkililik ve verimlilik düzeylerini, ölçülebilir verilere dayalı performans göstergeleri kullanarak izlemek, ölçmek ve değerlendirmek gerekmektedir.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan “Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi” Bakanlık Makamının 18.05.2018 tarih ve E.04-362 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olup il sağlık müdürleri, başkan ve başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, başhekim, başhekim yardımcıları ile hastane müdür ve müdür yardımcıları performansları Yönerge ekinde yer alan kriterlere göre izlenerek değerlendirilecektir.

Performans Kriter ve Göstergelerinin tanımını, amaç ve hedefini, veri toplama ve analiz sıklığını, hesaplama formülünü, puanını, veri kaynağını, sorumlu birim ve göstergeye özgü açıklamaları içeren Gösterge Kartları hazırlanarak T.C. Sağlık Bakanlığı - Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında  yayınlanmıştır.

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi’ ne ve Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartları’ na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.SözleşmeliYönetici Performans Değerlendirme Yönergesi

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Kriterleri Gösterge Kartları