T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hizmetlerimiz

Güncelleme Tarihi: 11/12/2018

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

22.10.2011tarihinden itibaren hizmet veren merkezimizde, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin işlevselliklerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Genel bir ifadeyle çalışmaların kapsamı; kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin güçlendirilmesini ve toplumla bütünleşmesini hedef alan rehabilitasyon, psikososyal beceri kazandırma ve desteklemeye ilişkin plan, program ve çalışmaların yapılması, hastalık durumlarının değerlendirilmesi, tedavilerinin ayarlanması ve izlenmesi yanı sıra ruhsal bozukluklar alanında toplumu bilinçlendirici faaliyetler düzenlenmesi şeklindedir

Merkezimizde bir psikiyatri uzmanı, iki hemşire, bir psikolog, bir sosyal hizmet uzmanından oluşan danışman ekibi hizmet vermektedir. Ayrıca bir tıbbi sekreter, bir güvenlik görevlisi ve bir yardımcı personel bulunmaktadır.


TRSM Yeni Bina_01.jpeg

 

TRSM Yeni Bina_02.jpeg

 

Merkezimizde Sunulan Hizmetler

Merkezimize devamı sağlanan bireylerin düzenli tedavilerinin takibi yapılarak, rahatsızlığa bağlı alevlenmeleri mümkün ölçüde engellemek, olası alevlenme belirtilerine erken müdahalede bulunarak bireyi ve yakınlarını olumsuz etkilerden korumak, yatarak tedaviye ihtiyaç duyulmaksızın rahatsızlığın remisyonda kalmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Merkezimizde her danışan için TRSM ekibinden bir kişi danışman olarak görevlendirilmekte ve yapılan değerlendirmeler neticesinde bireyin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bakım planı hazırlanarak takipleri yapılmaktadır.

Bakım planında, danışmanlık hizmeti ve düzenli takip esas olmakla birlikte rehabilitasyonlarına yönelik bazı hizmetler sunulmaktadır. Kastamonu TRSM tarafından sunulan rehabilitasyon hizmetleri şunlardır:

1)Bireysel Danışmanlık Hizmetleri

Oluşturulan bakım planı doğrultusunda, bireyin ve ailesinin de katılımıyla, danışmanı tarafından gerçekleştirilen çalışmaları kapsar.

Danışmanlık hizmeti kapsamında;

-  Bireyin geleceğe ilişkin beklentileri ve ailenin görüşleri alınarak bakım planında öncelikli bireysel amaçlar belirlenir.

-  Danışanın tedaviye uyumu, içgörü düzeyi, yaşam şartları, beslenme ve uyku alışkanlıkları, öz bakım becerileri, sosyal işlevselliği danışmanı ve TRSM sorumlu hekimi tarafından değerlendirilir. Bu konularda ihtiyaçları tespit edildikten sonra rehabilitasyon hedefleri geliştirilir.

-  Hedeflerin niteliği, rahatsızlığın seyri, alevlenme riski ve merkeze ulaşım imkanları göz önünde bulundurularak kontrol randevuları düzenlenir.

-  Kontrollerine gelemeyen ve tedavi için yakın desteğe ihtiyacı olanlar telefon ile aranır veya ev ziyareti planlanır.

-  İhtiyaç görüldüğünde aile hekimi, emniyet güçleri, köy muhtarı gibi kurumlar ile görüşülerek işbirliği sağlanır.

2)Psikoeğitim:

Danışanların uzun yıllar tedavi almalarını gerektiren rahatsızlıklarını daha iyi tanımaları uyum süreçlerini ve rahatsızlığın gidişatını olumlu yönde etkilemektedir.  Rahatsızlığı konusunda bilgilendirilen bireyler yaşadığı sıkıntıların ne anlama geldiğini anlıyor ve tedavi noktasında neler yapılması gerektiğini biliyor. Yaşadıklarının kendisine has utanılacak veya saklanılacak bir durum olmadığını kavrayan danışanlar geleceğe umutla bakıyor. Bu amaçla psikoeğitim grupları oluşturulmaktadır.


TRSM_2.jpg

3)Aile Eğitimi:

Danışanların izleminde aileye çok iş düşmektedir. Aile desteği rahatsızlığın gidişatını etkileyen en temel faktörlerden biridir. Rahatsızlıklar bireyin kendisi ile birlikte ailesine de ciddi yükler getirmektedir. Düzenlenen toplantılarda ailelerin ruhsal bozukluklar hakkında bilgilendirilmesi ve kendi durumlarındaki diğer aileler ile tanışarak paylaşımda bulunmaları yaşadıkları yalnızlık ve çaresizlik hislerini azaltmakdır.

TRSM_3.jpg


4)Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi:

Bu program toplumsal beceri eğitimi ile ruhsal eğitimi birleştiren, aile eğitimini de içine alan ve grup terapisi tekniklerini kullanan bir ruhsal toplumsal tedavi programıdır. İletişim, sorun çözme ve toplumsal uyum becerilerini kazanmak gibi hedefler içermektedir.

5)Etkileşimli Grup Terapisi:

Etkileşimli grup terapilerinde danışanların kendilerini ifade etme, paylaşımda bulunma ve empati kurma becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir.
 

TRSM_4.jpg

6) Spor Faaliyetleri:

Danışanların fiziksel sağlığını korumak, takım halinde koordineli bir şekilde hareket ederek odaklanma becerisini geliştirmek, hastalığın olumsuz etkilerinden uzaklaşmak ve özgüven kazanmak gibi faydalar sağlamaktadır.

TRSM_5.jpg

7)Gezici Ekip Hizmeti:

Kontrollerine düzenli katılım sağlayamayan; kendisi, yakını veya sosyal çevresi vasıtasıyla iletişim kurulamayan; ikametinde gözlem ve destek gerektiren vakalarda gezici ekip planlanmaktadır.
 

TRSM_6.jpg

8)Uğraş Terapisi:

İş ve uğraşı terapisi, sağlığı iyileştirmek ve sürdürmek, patolojiyi düzeltmek ve azaltmak amacıyla kişinin belirlenen aktivite ve görevlerde performansını düzeltme, güçlendirme ve artırmaya; adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmeye katılımını sağlayan bir bilim ve sanattır. İş ve uğraşı terapisinin amacı; danışanların mevcut kapasitelerini geliştirerek bağımsız bir yaşam için maksimum seviyeye ulaşmalarına yardım etmektir.

Merkezimizde bu amaçla el sanatları, müzik, resim vb. kurslar düzenlenmektedir.

9) Sosyal Hizmet Müdahaleleri:

Danışanın rehabilitasyonunu etkileyen sosyal sorunlar bulunduğunda imkânlar ölçüsünde yönlendirmeler ve sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirilir.

10) Sosyal Etkinlikler:

Danışanların sosyalleşmelerini sağlamak, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla zaman zaman sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.
 

TRSM_7.jpg

11) Toplumsal Bilinçlendirme ve TRSM Tanıtım Faaliyetleri:

Ruhsal rahatsızlıklara yönelik toplumdaki yanlış kanaatlerin izale edilebilmesi veya tıbbi terminolojide ‘damgalama’ olarak ifade edilen gerçekdışı inançların yıkılabilmesi adına tanıtım faaliyetleri düzenlenmektedir.

TRSM_8.jpg

 

  • TRSM Yeni Bina_01.jpeg
  • TRSM Yeni Bina_02.jpeg
  • TRSM Yeni Bina_03.jpeg
  • TRSM Yeni Bina_04.jpeg
  • TRSM Yeni Bina_05.jpeg
  • TRSM Yeni Bina_06.jpeg
  • TRSM Yeni Bina_07.jpeg